Zoeksuggesties

{{{name}}}

Product suggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}

Merk suggesties

{{{name}}}

Bosbouw thema`s

{{{name}}}Nieuw
Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Privacyverklaring

Recentste update: 31 augustus 2018

1. ALGEMEEN

Voor Blount GmbH ("Blount GmbH") zijn uw persoonlijke gegevens van groot belang.

We registreren persoonlijke gegevens wanneer u die ons vrijwillig verstrekt in het kader van een bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail) of bij het aanmaken van een klantaccount. Hieronder leggen we uit welke persoonlijke gegevens we van u verwerken en waarvoor. We gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het nakomen van overeenkomsten en het behandelen van uw verzoeken. Zodra de overeenkomst volledig is afgewikkeld of uw klantaccount is opgeheven, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijn, tenzij u afzonderlijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens. U kunt uw klantaccount te allen tijde opheffen door contact met ons op te nemen via de bovenomschreven mogelijkheden of de desbetreffende functie in het klantaccount. Richt uw verzoek om opheffing van uw account a.u.b. aan de desbetreffende gegevensverantwoordelijke:

Blount GmbH, KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin, Lise-Meitner-Strae 4, 70736 Fellbach, Duitsland

Telefon: 0800. 096 69 66
E-Mail: info-nl@kox.eu

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gegevensbescherming bij Blount GmbH, dan verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@blount.com.

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS REGISTREREN WIJ EN WAARVOOR

Op de volgende manieren registreren we persoonlijke gegevens op onze website:

 • Vrijwillig
  U heeft de mogelijkheid ons vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken, te weten uw naam en e-mailadres en overige informatie die u ons ter beschikking stelt wanneer u (1) een klantaccount bij ons aanmaakt, (2) een online bestelling bij ons plaatst, (3) zich aanmeldt voor marketingberichten om onze newsletter te ontvangen of (4) of ons vragen stuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor het afwikkelen van uw bestellingen, om u als geregistreerde klant diensten aan te bieden op onze website, voor de uitvoering of om uw vragen te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt.

  Verder gebruiken we de door u ter beschikking gestelde informatie om u via e-mail of post te informeren over nieuwtjes, speciale aanbiedingen of diensten.
 • Automatisch
  Wanneer u onze website bezoekt, registreren we de volgende gegevens automatisch van uw computer of mobiele apparaat ("apparaat"). In een aantal landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, betreft dit persoonlijke gegevens.

  De volgende gegevens worden automatisch door ons geregistreerd: (1) uw IP-adres, (2) het type apparaat dat u gebruikt, (3) unieke herkenningscode van het apparaat, (4) type browser, (5) uw instellingen, (6) uw geografische locatie op een algemener niveau (bijv. provincie of gemeente) en (7) overige technische informatie. Verder registreren wij hoe de interactie tussen uw apparaat en onze website verlopen is, welke pagina's u geopend heeft en welke links u heeft aangeklikt.

  Dit helpt ons bij te houden: (1) wie onze websites bezoekt, (2) waar de bezoekers vandaan komen en (3) welke inhoud u tijdens uw bezoek heeft geopend. Wij gebruiken deze informatie om onze website operationeel te houden, te onderhouden en te beschermen en voor interne analyses om de kwaliteit en relevantie van onze websites voor onze bezoekers te verbeteren.

  Een deel van deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. We leggen dat nader uit onder "Cookies en andere tracking-technieken".
 • Informatie uit andere bronnen
  We ontvangen daarnaast ook persoonlijke gegevens over u uit andere bronnen (bijv. van detailhandelaren, marktonderzoeksinstituten en databases met economische informatie). Dat gebeurt echter alleen zodra we gecontroleerd hebben of deze derden inderdaad toestemming van u hebben om deze gegevens door te geven of wettelijk bevoegd of verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

  De informatie die wij van derden ontvangen omvat uw naam en contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie van deze derden wordt gebruikt voor het bewerken en uitvoeren van bestellingen, voor deelname aan enqutes, voor de ontvangst van promotiemateriaal of voor het actualiseren van uw gegevens.

3. RECHTSBASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u ons bezoekt vanuit de Europese Economische Ruimte wordt de rechtsbasis voor de registratie en verwerking van de bovengenoemde persoonlijke gegevens bepaald door de desbetreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we ze registreren.

De registratie van automatisch verzamelde persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij inzicht in de manier waarop onze website gebruikt wordt zodat we het aanbod op onze website kunnen verbeteren.

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het aanmaken van een klantaccount of bij het bestellen van producten en diensten op onze website registreren we om onze verplichtingen uit de overeenkomst te kunnen nakomen.

Wanneer we in bepaalde gevallen uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens zullen we u daar afzonderlijk om verzoeken.

4. AAN WIE GEVEN WE UW PERSOONIJKE GEGEVENS DOOR

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan de volgende soorten ontvangers:

 • aan dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen van Blount GmbH of derden die uw persoonlijke gegevens in opdracht van ons verwerken als zogenaamde verwerker. (1) Ter waarborging van het functioneren van onze website of ter verbetering van de beveiliging van de website of (2) ter ondersteuning bij de nakoming van onze verplichtingen uit de overeenkomst. Ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst geven wij uw gegevens voor zover nodig door aan de onderneming die belast is met de aflevering van de bestelling. Voor de afwikkeling van de betaling geven wij de benodigde betaalgegevens door aan de kredietinstelling en de eventueel door ons ingeschakelde aanbieder van betaaldiensten respectievelijk aan de door u tijdens het betaalproces gekozen betaaldienst.
 • Uitvoerende instanties, toezichthoudende instanties, overheidsinstanties, rechters en andere derden, voor zover het doorgeven van gegevens vereist is voor (1) het naleven van geldende wet- of regelgeving, (2) voor het uitoefenen, opeisen of verdedigen van onze rechten of (3) ter bescherming van onze onderliggende belangen respectievelijk die van derden;
 • potentile kopers (alsmede hun vertegenwoordigers of adviseurs) in verband met een beoogde aankoop, fusie of overname van een deel van onze activiteiten; hierbij geldt als voorwaarde dat wij de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens uitsluitend mag gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen;
 • overige personen na uw specifieke toestemming.

5. DOORGEVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN LANDEN/REGIO'S BUITEN DE EUROPESE UNIE (EU) RESPECTIEVELIJK BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Blount GmbH brengt uw persoonlijke gegevens voor verwerking over naar een land buiten uw land van vestiging. Wij maken gebruik van webhosting of cloud computing services van derden die uw persoonlijke gegevens buiten de EU resp. EER opslaan of er buiten de EU of EER toegang toe hebben.

Blount GmbH heeft adequate en passende regelingen getroffen zodat er bij overdracht naar en verwerking door de ontvanger buiten de EU of EER een passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens gewaarborgd is. Enerzijds waarborgen we dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derde landen buiten de EU of de EER waar naar de mening van de Europese Commissie toereikende bescherming wordt geboden (een lijst van deze landen vindt u hier). De overdracht van gegevens overeenkomstig punt 6 aan onze gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika verloopt op basis van een geldige EU-US Privacy Shield-certificering. Deze EU-US Privacy Shield-certificering kunt u hier inzien. Indien uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een ander land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het beschermingsniveau toereikend is, zullen wij passende beschermingsmaatregelen treffen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven terwijl ze buiten de EU of EER overeenkomstig de van toepassing zijnde privacywetgeving verwerkt worden. Tot deze passende beschermingsmaatregelen behoort onder meer de ondertekening van de standaardvoorwaarden van de Europese Commissie door de desbetreffende eenheid of de desbetreffende derde buiten de EU of EER waarmee wij uw persoonlijke gegevens uitwisselen. Neem a.u.b. contact met ons op via "Zo bereikt u ons" als u nadere informatie wenst over de getroffen beschermingsmaatregelen en/of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

6. COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNIEKEN

Wij gebruiken cookies en andere tracking-technieken (samengevat als "cookies") om persoonlijke gegevens te registreren en gebruiken. Meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken, de redenen daarvoor en hoe u het gebruik van cookies kunt controleren vindt u hier in onze wenken voor cookies.

7. TOEPASSING VAN SOCIAL PLUGINS VAN FACEBOOK EN GOOGLE+ VIA DE SHARIFF-OPLOSSING

Op grond van onze gerechtvaardigde belangen maken wij op onze websites gebruik van de social plugins ("plugins") van Facebook en Google+ ("plugin-providers") om onze onderneming bekender te maken. Het achterliggende doel van promotie mag worden aangemerkt als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De desbetreffende provider is verantwoordelijk voor exploitatie conform de privacywetgeving.

Plugins van Facebook; Facebook wordt via www.facebook.com gexploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, en via www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe ze eruit zien vindt u hier. Informatie over de gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier.

Plugins van Google+; Google+ wordt gexploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Een overzicht van de plugins van Google+ en hoe ze eruit zien vindt u hier. Informatie over de gegevensbescherming bij Google+ vindt u hier.

Om uw gegevens tijdens het bezoek aan onze website beter te kunnen beschermen hebben we de plugins met behulp van de "Shariff-oplossing" van c't gentegreerd. Zo wordt voorkomen dat er, zodra u een pagina met een dergelijke plugin opent, meteen verbinding wordt gelegd met de servers van de provider van het desbetreffende netwerk. Pas wanneer u de plugin activeert, legt uw internetbrowser rechtstreeks contact met de server van de desbetreffende plugin-provider. Op deze manier ontvangt de plugin-provider informatie dat uw internetbrowser de desbetreffende pagina van onze website geopend heeft. Dit gebeurt ook wanneer u geen account heeft bij deze provider of er op dat moment niet ingelogd bent. Uw internetbrowser stuurt de logbestanden (inclusief het IP-adres) direct naar een server van de desbetreffende plugin-provider die deze daar eventueel opslaat. Het is mogelijk dat deze server zich buiten de EU of de EER bevindt (bijv. in de USA).

Deze plugins zijn zelfstandig opererende extensies van de plugin-provider. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die de plugin-providers registreren en opslaan. Wanneer u niet wenst dat plugin-providers de via deze website geregistreerde gegevens ontvangen, opslaan en eventueel verder gebruiken adviseren we u de desbetreffende plugins niet te gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik ervan door de plugin-providers op hun pagina's en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar de desbetreffende informatie van deze providers.

8. DUUR VAN DE OPSLAG EN BEWAARTERMIJNEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op zolang dat nodig is voor de doelen vermeld in deze privacyverklaring en voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. het aanbieden van een door u bestelde dienst).

In alle overige gevallen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens met uitzondering van de gegevens die wij dienen te bewaren ten behoeve van de naleving van wettelijke (bijv. fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijv. facturen).

9. UW RECHTEN OP GROND VAN DE PRIVACYWETGEVING

Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien of wilt laten corrigeren, actualiseren of verwijderen is dat te allen tijde mogelijk door via de boven vermelde contactgegevens contact met ons op te nemen.

U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door via de boven vermelde contactgegevens contact met ons op te nemen.

Ook kunt u, wanneer wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben geregistreerd en verwerkt, uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een mailtje te sturen via privacy@blount.com. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen gevolgen voor de verwerking die vr de intrekking heeft plaatsgevonden. Ook heeft deze geen gevolgen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer er behalve uw toestemming nog een andere rechtsbasis voor bestaat.

U heeft het recht over de registratie en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met de bevoegde toezichthouder.

10. ACTUALISERING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te actualiseren wanneer dat noodzakelijk is vanwege veranderingen van operationele of juridische aard of uit hoofde van het toezicht. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig te controleren zodat u op de hoogte blijft.

Bovenaan deze privacyverklaring is te zien wanneer deze voor het laatst geactualiseerd is.

11. ZO BEREIKT U ONS

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevensbescherming bij Blount GmbH kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@blount.com.

Overige inhoud

terug